Μακρής Λεωνίδας

Βαθμίδα: 
Διδάσκων με σύμβαση
Γραφείο: 
Γραφείο διδασκόντων 1ος όροφος κτιρίου ΝΟΠΕ
Τηλέφωνο: 
2310995152
Ώρες Συνεργασίας: 
Εαρινό εξάμηνο: Παρασκευή 12-13 Γραφείο Διδασκόντων.