Τζιάρας Κώστας

Βαθμίδα: 
Διδάσκων με σύμβαση
Γραφείο: 
Εγνατίας 46 1ος όροφος
Τηλέφωνο: 
2310995152
Ώρες Συνεργασίας: 
Τετάρτη 12-15 Εγνατία