Υποτροφίες

Προγράμματα υποτροφιών Ιδρύματος Fulbright

  • Posted on: 14 November 2021

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών μπορείτε να βρείτε συνοπτική περιγραφή των προγράμματων υποτροφιών προς Έλληνες και Ελληνίδες πολίτες, του Ιδρύματος Fulbright, για το ακαδημαικό έτος 2022-23, ως εξής:

ΙΚΥ: Ενίσχυση/επιβράβευση συμμετοχής φοιτητών/τριων σε διεθνείς διαγωνισμούς του εξωτερικού

  • Posted on: 4 November 2021

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα προς την ΚΥΑ 136877/Ζ1/26.10.21 (ΦΕΚ 5021Α/29.10.21), στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών [http://dps.auth.gr/el/node/3485] έχει αναρτηθεί ανακοίνωση σχετικά με α) ενίσχυση της συμμετοχής και β) επιβράβευση της επίδοσης φοιτητών και φοιτητριών των ελληνικών ΑΕΙ σε διεθνείς διαγωνισμούς του εξωτερικού, δια του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), με κατ’ αποκοπή ποσό ύψους 500 € για κάθε φοιτητή/φοιτήτρια μέλος ομάδας που θα συμμετέχει/έχει διακριθεί σε προκριματικό/τελικό γύρο.

Υποτροφίες ιδρύματος Azrieli για μεταδιδακτορική έρευνα

  • Posted on: 26 August 2021

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών[1] έχει αναρτηθεί η προκήρυξη του Ιδρύματος Azrieli (Ισραήλ) σχετικά με πρόγραμμα υποτροφιών (fellowships) εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας στους τομείς: της Επιστήμης-Τεχνολογίας-Μηχανικής-Μαθηματικών (STEM, 18 θέσεις), των Ανθρωπιστικών Επιστημών (3 θέσεις) και των Κοινωνικών Επιστημών (3 θέσεις), σε Ιδρύματα του Ισραήλ, το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Προκήρυξη της ιταλικής κυβέρνησης για την απονομή υποτροφίας (προθ: 13/7)

  • Posted on: 8 July 2021

Επισυνάπτεται, στην αγγλική και την ιταλική γλώσσα, η προκήρυξη της ιταλικής κυβέρνησης για την απονομή υποτροφίας σε ξένους φοιτητές καθώς και σε ιταλούς φοιτητές με μόνιμη κατοικία στο εξωτερικό, για το ακαδημαϊκό έτος 2021 – 2022.  
 
Επισημαίνεται πως η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των απαραίτητων δικαιολογητικών είναι η 13η Ιουλίου 2021 στις 14.00 ώρα Ιταλίας. Η προκήρυξη και όλες οι σχετικές πληροφορίες είναι διαθέσιμες επίσης στο Portal “Study in Italy”.

Υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία από το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος και το ΙΚΥ (προθ: 13/6)

  • Posted on: 14 May 2021

H Υπηρεσία συνεργασίας και πολιτιστικής δράσης της Πρεσβείας της Γαλλίας στην Ελλάδα ανακοινώνει την υλοποίηση για πρώτη φορά στην Ελλάδα ενός φιλόδοξου πολυετούς προγράμματος υποτροφιών για φοιτητές από τα Ελληνικά Πανεπιστήμια που επιθυμούν να κάνουν μεταπτυχιακές σπουδές (Μάστερ 2) στη Γαλλία.

ΙΚΥ: Χορηγηση 2 Προπτυχιακων Υποτροφιων από το Κληροδότημα Κλεαρχος Τσουριδης ακαδ έτος 2018/19 (προθ: 15/2)

  • Posted on: 25 January 2021

Σας κοινοποιούμε:

α) ανακοίνωση του Ι.Κ.Υ. για την προκήρυξη χορήγησης δύο (2) θέσεων υποτροφιών για προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό (ακαδ. έτους 2018-2019) με επιλογή, από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Κλεάρχου Τσουρίδη,

Υποτροφίες ιδρύματος Ωνάση για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό (Master/MPhil/PhD) & την Ελλάδα (ΜΔΕ) ακ. έτους 2021-22

  • Posted on: 21 December 2020

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί ανακοίνωση σχετικά με το πρόγραμμα υποτροφιών προς Έλληνες/Ελληνίδες και απόφοιτους/-ες ελληνικών πανεπιστημίων/κατόχους απολυτηρίου ελληνικού λυκείου με νόμιμη άδεια διαμονής στην Ελλάδα, για το ακαδημαικό έτος 2021-22, του Ιδρύματος Ωνάση.

Θα χορηγηθουν

Σελίδες