Διάφορα

29/11: Εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπου των Ε.ΔΙ.Π. στη Συνέλευση του Τμήματος (και εφορευτική επιτροπή)

  • Posted on: 15 November 2017

Το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών προκηρύσσει εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπου, με τον αναπληρωτή του, των μελών του  Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.)  του ΑΠΘ, στη Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών της Σχολής  Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών.

Δείτε στα συννημμένα αρχεία:

1. Την ανακοίνωση προκήρυξης

2. Την ανακοίνωση για τον ορισμό εφορευτικής επιτροπής

3. Την ανακήρυξη υποψηφιοτήτων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε δειγματοληπτική έρευνα στο Δήμο Θέρμης (δηλώστε συμμετοχή ως 19/11)

  • Posted on: 13 November 2017

Το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Πολιτικής Έρευνας του τμήματος διεξάγει δειγματοληπτική έρευνα με ερωτηματολόγιο με τη μέθοδο πρόσωπο με πρόσωπο στο Δήμο Θέρμης το διάστημα 27/11-16/12/2017 και 8/1-26/1/2018 (εφόσον απαιτηθεί).

Η δειγματοληπτική έρευνα είναι επικεντρωμένη σε θέματα διαθέσεων και στάσεων των πολιτών. Θα αποτυπωθούν μεγέθη όπως διάθεση και ενδιαφέρον για συμμετοχή, προβλήματα της περιοχής και προτάσεις αντιμετώπισης, πολιτικές πρωτοβουλίες και αντιλήψεις, στάσεις προς τους θεσμούς και τα ζητήματα της Αυτοδιοίκησης.

Ψήφισμα για το αδόκητο χαμό του Γιάννη Παντή

  • Posted on: 12 October 2017

Το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών με οδύνη πληροφορήθηκε τον θάνατο του Γιάννη Παντή,  Καθηγητή Οικολογίας, τ. αντιπρύτανη του ΑΠΘ και τ. γ.γ του Υπουργείου Παιδείας.

Για τριάντα και πλέον χρόνια, ο Γιάννης υπηρέτησε με συνέπεια από πάρα πολλές διαφορετικές θέσεις και ρόλους, το ΑΠΘ, την προαγωγή της δημόσιας παιδείας και το δημόσιο αγαθό.

Πολλοί από εμάς είχαν ιδιαίτερη προσωπική σχέση μαζί του, και έτσι η οδύνη αυτή καθίσταται μεγαλύτερη.

Εκφράζουμε θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά του και στους οικείους του και θα κρατήσουμε ζωντανή τη μνήμη του.

Ανακήρυξη υποψηφιοτήτων για την εκλογή Κοσμήτορα της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών

  • Posted on: 28 September 2017

Από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή για την εκλογή Κοσμήτορα της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, μας κοινοποιήθηκε η ανακήρυξη υποψηφιοτήτων.

Δείτε το σχετικό έγγραφο