Διάφορα

Πρόσκληση για εθελοντές για Κοινωνικό Κέντρο παροχής ενισχυτικής διδασκαλίας του Δήμου Θεσσαλονίκης

  • Posted on: 4 September 2017

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης μας έστειλε ανακοίνωση που αφορά εθελοντές φοιτητές/φοιτήτριες για Κοινωνικό Κέντρο παροχής ενισχυτικής διδασκαλίας του Δήμου
 
Δείτε την ανακοίνωση και εφόσον ενδιαφέρεστε επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2310-848734 κ. Δημοσθένης Ευαγγελίου (ώρες 14:00 έως 21:00) d.evageliou@thessaloniki.gr.

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών

  • Posted on: 31 August 2017

Από την Γραμματεία της Κοσμητείας της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών μας κοινοποιήθηκαν έγγραφα σχετικά με την προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη νέου Κοσμήτορα της Σχολής.

Δείτε τα σχετικά έγγραφα

Πρόσκληση για ένταξη στην AIESEC

  • Posted on: 24 August 2017

Από την τοπική επιτροπή της φοιτητικού, μη κυβερνητικού, μη κερδοσκοπικού οργανισμού AIESEC, μας κοινοποιήθηκε ειδοποίηση ότι άνοιξε τις αιτήσεις νέων μελών προκειμένου (όπως αναφέρεται στο μήνυμα) "για ακόμη μία χρονιά να προσφέρει στους νέους την ευκαιρία να αναπτύξουν τα ηγετικά τους χαρακτηριστικά και να γίνουν πιο ανταγωνιστικοί στην ολοένα και απαιτητικότερη αγορά εργασίας."

Προκήρυξη θέσης εργασίας προς μεταδιδακτορικό ερευνητή/τρια

  • Posted on: 11 June 2017

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣHΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ
 
Το ΕΛΙΑΜΕΠ ζητά να προσλάβει έναν μεταδιδακτορικό ερευνητή/τρια για να στελεχώσει το Παρατηρητήριο για την Κρίση, με την υποστήριξη του Ιδρύματος Λεβέντη.
Βασικός στόχος του Παρατηρητηρίου είναι η συστηματική παρακολούθηση, έρευνα και ανάλυση των οικονομικών, πολιτικών και κοινωνικών όψεων και συνεπειών της κρίσης στην Ελλάδα και την Ευρώπη γενικότερα, καθώς και η τεκμηριωμένη παρέμβαση στο δημόσιο διάλογο εντός και εκτός συνόρων.

Έκτακτες ώρες συνεργασίας κ. Τεπέρογλου

  • Posted on: 8 June 2017

Τη Δευτέρα 12 Ιουνίου η κ. Τεπέρογλου θα βρίσκεται στην αίθουσα 107 από τις 14:30 μέχρι τις 16:30.

Οι ώρες συνεργασίας αφορούν κυρίως όσους φοιτητές θα μετακινηθούν με το πρόγραμμα Erasmus και πρέπει να συνεργαστούμε για την συμπλήρωση και υπογραφή των δικαιολογητικών.  

Από την διδάσκουσα