Διάφορα

2η ορθή επανάληψη: Πρόσκληση Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού» (νέα προθ: 28/8)

  • Posted on: 31 July 2019

Σχετικά με την Πράξη «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020», σας ενημερώνουμε ότι:

Μετά την αρχική δημοσίευση και την 1η Ορθή Επανάληψη κοινοποιήθηκε 2η ορθή Επανάληψη της πρόσκλησης με αριθμ. 166848/2019 η οποία έχει αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ ΑΠΘ με νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων την 28η Αυγούστου 2019 και ώρα 15:00.

Λειτουργία βιβλιοθήκης στο νέο χώρο

  • Posted on: 1 July 2019

Σας ενημερώνουμε ότι η βιβλιοθήκη του Τμήματος πλέον στεγάζεται στο κτίριο ΝΟΠΕ, στον 1ο όροφο μαζί με την βιβλιοθήκη του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.

Προς το παρόν, και μέχρι την επαναλειτουργία του πανεπιστημίου μετά τις καλοκαιρινές διακοπές δεν είναι δυνατός ο δανεισμός βιβλίων.

Μπορείτε όμως να απευθυνθείτε στην υπεύθυνη της βιβλιοθήκης για ανανέωση ή επιστροφή βιβλίων καθώς και για την έκδοση βεβαιώσεων

Μετακόμιση βιβλιοθήκης Τμήματος Πολιτικών Επιστημών

  • Posted on: 14 June 2019

Ανακοινώνεται ότι στο τέλος Ιουνίου θα γίνει μετακόμιση της βιβλιοθήκης του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών από το κτίριο της Εγνατίας 46 προς τον 1ο όροφο στο κτίριο της Σχολής στην Πανεπιστημιούπολη, μαζί με την βιβλιοθήκη του Οικονομικού.

Λόγω της μετακόμισης η βιβλιοθήκη θα είναι ανοικτή προς εξυπηρέτηση των χρηστών (δανεισμό ή επιστροφή βιβλίων) μέχρι και την Παρασκευή 21 Ιουνίου.

Η επαναλειτουργία της στο νέο της χώρο εκτιμάται μετά τις 10 Ιουλίου (θα ανακοινωθεί).

Εκλογές εκπροσώπων Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. στην ΓΣ του Τμήματος

  • Posted on: 7 June 2019

Δείτε στα παρακάτω συνημμένα:

  1. 1. Την προκήρυξη των εκλογών μελών Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. στην ΓΣ του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών που έχει δημοσιευτεί στην Διαύγεια
  2. 2. Την ανακήρθξη υποψηφίων
  3. 3. Τα πρακτικά εκλογής