Υποτροφίες Ιδρύματος Ωνάση για μεταπτυχιακές σπουδές (προθεσμία 28/2)

  • Posted on: 21 December 2016

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί α) η προκήρυξη του 40ου προγράμματος υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές 2ου & 3ου κύκλου στο ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ και β) του 18ου προγράμμτος υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές 2ου & 3ου κύκλου στο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ, του Κοινωφελούς Ιδρύματος ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ προς Έλληνες/Ελληνίδες (ιθαγένεια ή/και εθνικότητα), για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18.

 

Κατηγορία: 
Υποτροφίες