Υποτροφίες για μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση

  • Posted on: 31 January 2017

Το Ουγγρικό Πρόγραμμα Υποτροφιών, το οποίο ιδρύθηκε από την Ουγγρική Κυβέρνηση, προσφέρει υποτροφίες για προγράμματα μεταπτυχιακού (MA) και διδακτορικού (PhD) επιπέδου του Εθνικού Πανεπιστημίου Δημόσιας Διοίκησης, σε Έλληνες υποψηφίους. Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων είναι η 5η Μαρτίου 2017.

Κατηγορία: 
Υποτροφίες