Πρόγραμμα υποτροφιών Ηνωμένων Εθνών για τον Αφοπλισμό (προθεσμία 15/3)

  • Posted on: 10 February 2017

Η Μόνιμη Αντιπροσωπεία μας στα Ηνωμένα Έθνη μας ενημέρωσε πως η αρμόδια Γραμματεία του Αφοπλισμού προκήρυξε συνολικά είκοσι πέντε (25) θέσεις στο Πρόγραμμα Υποτροφιών των Η.Ε. για τον Αφοπλισμό. Οι υποτροφίες απευθύνονται σε κατόχους συναφούς μεταπτυχιακού, ομοίως δε και σε πτυχιούχους Πανεπιστημίων με το αυτό αντικείμενο ή παρεμφερές, έχοντας ωστόσο επαγγελματική εμπειρία στον Αφοπλισμό.

Πέραν της σημασίας του αφοπλισμού, συγκρατούμε πως η / ο εν δυνάμει κρατικός, ως ορίζει η προκήρυξη, υπότροφος όχι μόνον αποκτά εμπειρία, αλλά επίσης διανοίγεται γι’ αυτόν προοπτική μελλοντικής του δημόσιας ενασχόλησης με το αντικείμενο.

Η εκπαίδευση θα είναι τρίμηνη (Αύγουστος – Οκτώβριος 2017) σε Γενεύη και Ν. Υόρκη και η / ο υποψήφια / ος θα πρέπει να είναι μεταξύ 25 και 35 ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν βιογραφικό σημείωμα μέχρι τις 15 Μαρτίου στον κ. Μηλώση (dmilosis@polsci.auth.gr) προκειμένου το Τμήμα να κάνει την σχετική πρόταση προς την Μόνιμη ΑΝτοπροσωπία της Ελλάδας στον Ο.Η.Ε. Να λάβετε υπόψη ότι στη χώρα μας αντιστοιχεί μία υποψηφιότητα.

Κατηγορία: 
Υποτροφίες