Προκήρυξη θέσεων πρακτικής άσκησης επί πληρωμή στο Συμβούλιο της ΕΕ

  • Posted on: 29 September 2017

Σας διαβιβάζουμε το αριθμ.2283/29-09-2017 έγγραφο του Τμήματος Διοίκησης με συνημμένο το έγγραφο  που αφορά Προκήρυξη θέσεων πρακτικής άσκησης επί πληρωμή στο Συμβούλιο της ΕΕ

Κατηγορία: 
Υποτροφίες