Υποτροφία από τα έσοδα της κληρονομίας Κωνσταντίνου Παπαϊωάννου (Προθ: 22/12/2017)

  • Posted on: 1 November 2017

Σας διαβιβάζουμε, την εγκεκριμένη, με την απόφαση αριθμ. πρωτ: 67242/18-10-2017 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, προκήρυξη χορήγησης υποτροφίας –κατόπιν επιλογής- με δικαιούχο άπορη και άριστη (αποκλειστικά θήλυ) πτυχιούχο όλων των Τμημάτων του Α.Π.Θ. για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και σπουδές Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) στο εξωτερικό η οποία υποτροφία θα δοθεί προς συμπλήρωση άλλης χορηγούμενης υποτροφίας από το κράτος.

Δείτε λεπτομερή πρόσκληση:

Κατηγορία: 
Υποτροφίες