Προκήρυξη για θέσεις πρακτικής άσκησης στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ για το εαρινό εξάμηνο (Αιτήσεις: 10/11-1/12) (... και πρόσθετες διευκρινήσεις)

  • Posted on: 13 November 2017

Το Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων προκηρύσσει θέσεις πρακτικής άσκησης στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ για το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2017-2018 με περίοδο ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων από 10 Νοεμβρίου έως 1 Δεκεμβρίου 2017 (16:00 ώρα Ελλάδας).

Πρόκειται για 80 θέσεις πρακτικής άσκησης με περίοδο έναρξης μετακίνησης μεταξύ 1/3/2018 και 31/8/2018 και μέγιστη διάρκεια επιχορήγησης 3 μηνών των οποίων η διαχείριση και χρηματοδότηση θα πραγματοποιηθεί μέσω του Ομίλου Πρακτικής Άσκησης του ΤΕΙ Αθηνών στο οποίο συμμετέχει το ΑΠΘ.

Δείτε περισσότερα: https://eurep.auth.gr/el/node/1152

Σε σχέση με την ως άνω ανακοίνωση της πρακτικής άσκησης υπενθυμίζονται στους φοιτητές τα ακόλουθα.

1. Οι φοιτητές είναι υποχρεωμένοι οι ίδιοι να αναζητήσουν τον φορέα της πρακτικής άσκησης και να λάβουν την Επιστολή Αποδοχής (Letter of Acceptance - σχετικό πρότυπο υπάρχει αναρτημένο στα χρήσιμα αρχεία της υποενότητας "Διαδικασία υποβολής αίτησης") όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του ΤΕΕΠ.

2. Δεν είναι επιλέξιμοι για πρακτική άσκηση οι θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλοι φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμπεριλαμβανομένων των εξειδικευμένων μονάδων καθώς και οργανισμοί που διαχειρίζονται προγράμματα της Ε.Ε. (εφόσον έχετε αμφιβολίες για το δεύτερο να απευθυνθείτε στο ΤΕΕΠ για να ζητήσετε διευκρινήσεις ως προς το κατά πόσον ένας συγκεκριμένος οργανισμός κρίνεται ότι διαχειρίζεται προγράμματα της ΕΕ).

3. Οι θέσεις που έχει ανακοινώσει το ΥΠΕΞ για πρακτική άσκηση σε διπλωματικές αποστολές του εξωτερικού έχουν διαφορετικές προθεσμίες και ενδέχεται να μην λάβετε απάντηση έγκαιρα για να υπαχθείτε στην ομάδα αυτή της πρακτικής άσκησης.

4. Οι συνολικές θέσεις είναι 80 για το ΑΠΘ, άρα όχι πάνω από 2-3 για κάθε Τμήμα.

5. Για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 θα υπάρξει, κατά πάσα πιθανότητα και εφόσον υπάρχουν επαρκή σχετικά κονδύλια, νέα ανακοίνωση αργότερα κατά την άνοιξη 2018.

6. Οι φοιτητές καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά όλη την ανακοίνωση και τους συνδέσμους του ΤΕΕΠ.

Κατηγορία: 
Υποτροφίες