Υποτροφίες Ισραήλ: Σπουδές, έρευνα γλώσσα (προθ. 15/12)

  • Posted on: 30 November 2017

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί αναλυτική ανακοίνωση σχετικά με το πρόγραμμα υποτροφιών του Ισραήλ, ακ. έτους 2018-2019, για:

- Μεταπτυχιακές Σπουδές
- Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής
- Εκπόνηση Μεταδιδακτορικής Έρευνας
- Έρευνα
- Θερινά Μαθήματα Γλώσσας & Πολιτισμού

Ο φάκελος υποψηφιότητας κατατίθεται στην Πρεσβεία του Ισραήλ στην Αθήνα έως τις 15 Δεκεμβρίου 2017.

Κατηγορία: 
Υποτροφίες