Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για το IELTS Award 2018

  • Posted on: 8 March 2018

Μας κοινοποιήθηκε ανακοίνωση του British Council σχετικά με πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για το IELTS Award 2018 για υποψηφίους στην Ελλάδα

Δείτε περισσότερα

Κατηγορία: 
Υποτροφίες