Επικείμενη προκήρυξη υποτροφιών για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα, ακαδημαϊκού έτους 2017-2018

  • Posted on: 12 March 2018

Ο δεύτερος κύκλος της δράσης του ΕΣΠΑ με τίτλο «Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας» πρόκειται σύντομα να ανακοινωθεί. Λεπτομέρειες και πληροφορίες για την επικείμενη προκήρυξη μπορείτε να βρείτε στον σύνδεσμο εδώ και εδώ:

Η πρόσκληση αφορά υποψήφιους διδάκτορες, των οποίων  ο ορισμός της τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής τους έχει γίνει από 01/01/2016 και μετά  για την δυνατότητα διεκδίκησης υποτροφίας  με σκοπό την εκπόνηση  της διδακτορικής τους διατριβής στην Ελλάδα, χρονικής διάρκειας το ανώτερο έως τριάντα έξι (36) διαδοχικούς μήνες.

Κατηγορία: 
Υποτροφίες