Υποτροφίες ΙΚΥ για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα (προθ: 17.4.2018)

  • Posted on: 5 April 2018

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί αναλυτική ανακοίνωση σχετικά με την επικαιροποιημένη πρόσκληση του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (3377/28.3.2018), σύμφωνα με την οποία το Ίδρυμα πρόκειται να χρηματοδοτήσει 700 θέσεις υποτροφιών για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα, σε συγκεκριμένους επιστημονικούς κλάδους (Φυσικές Επιστήμες, Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία, Γεωργικές Επιστήμες, Ιατρική και Επιστήμες Υγείας, Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Κοινωνικές Επιστήμες, Οικονομικές & Νομικές Επιστήμες) και σε αντίστοιχα πεδία και εξειδικεύσεις (ως αναφέρονται στην πρόσκληση).

Προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης στην ειδική πλατφόρμα του ΙΚΥ (απαιτείται εγγραφή χρήστη) είναι η 17η Απριλίου 2018 (14.00 ώρα Ελλάδας).

Κατηγορία: 
Υποτροφίες