Πρακτική Άσκηση: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για καλοκαιρινή περίοδο

  • Posted on: 25 April 2018

Όπως πιθανότατα γνωρίζετε, δεν πραγματοποιήθηκε αμειβόμενη πρακτική άσκηση σε φοιτητές του Τμήματος μας κατά το τρέχον εαρινό εξάμηνο γιατί οι 22 συνολικά θέσεις για το Τμήμα μας δόθηκαν κατά το χειμερινό εξάμηνο.

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Α.Π.Θ. μας ειδοποίησε ότι επίκειται αναθεώρηση του προγράμματος "Πρακτική άσκηση - ΕΣΠΑ" για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18 με βάση την μειωμένη απορρόφηση θέσεων από άλλα Τμήματα του Α.Π.Θ.

Από την αναθεώρηση αυτή προκύπτουν κάποιες επιπλέον θέσεις για τμήματα του ΑΠΘ που έχουν ήδη απορροφήσει το σύνολο των αρχικά κατανεμημένων θέσεων. Ανάμεσα στα Τμήματα αυτά είναι και το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών που αναμένεται να λάβει 3 θέσεις πρακτικής άσκησης.

Οι θέσεις αυτές αφορούν 3 μήνες πλήρους απασχόλησης σε ιδιωτική εταιρία ερευνών και πιο συγκεκριμένα αφορούν απασχόληση στις εξής ημερομηνίες: 1/6/2018-31/7/2018 (2 πλήρεις μήνες) και 16/8/2018-15/9/2018 (ένας πλήρης μήνας). Με βάση τα κριτήρια που έχουν εγκριθεί από το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών προϋπόθεση για επιλογή στην πρακτική άσκηση είναι να είναι κάποιος:

(α) Ενεργός προπτυχιακός φοιτητής/τρια του Τμήματος μέχρι και την λήξη της περιόδου πρακτικής
(β) Να βρίσκεται στο 4ο έτος ή στο πτυχίο κατά την περίοδο πραγματοποίησης
(γ) Να έχει περάσει τουλάχιστον 25 μαθήματα όταν υποβάλλει την αίτηση

Είναι αυτονόητο ότι με βάση την απαίτηση για πλήρη 8ωρη απασχόληση δεν είναι δυνατή η επιλογή φοιτητών που αναμένεται να δώσουν αρκετά μαθήματα κατά τις εξεταστικές περιόδους Ιουνίου και Σεπτεμβρίου. Επίσης, ειδικά για την παρούσα περίοδο όπως είχε ανακοινωθεί στην αρχή του εξαμήνου, αυξημένη βαρύτητα στην διαδικασία επιλογής θα δοθεί σε φοιτητές που συμμετέχουν στο μάθημα "Πρακτική Άσκηση" κατά το τρέχον ακαδημαϊκό εξάμηνο.

Δείτε περισσότερες πληροφορίες για τις γενικές προϋποθέσεις

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές καλούνται να στείλουν Αναλυτική Βαθμολογία (όπως αυτή παράγεται σε αρχείο PDF από την πλατφόρμα του ΑΠΘ (http://sis.auth.gr) με email στον κ. Μηλώση Δημήτρη (dmilosis@polsci.auth.gr) έως και την Πέμπτη 3 Μαϊου 2018.

 

Κατηγορία: 
Προπτυχιακά