14-15/6: Απουσία κ. Παπαοικονόμου

  • Posted on: 14 June 2018

Ο κ. Παπαοικονόμου δεν θα βρίσκεται στο γραφείο του την Πέμπτη 14/6 και την Παρασκευή 15/6 λόγω συμμετοχής τος σε συνέδρειο εκτός Θεσσαλονίκης

Κατηγορία: 
Προπτυχιακά