Προκήρυξη μεταπτυχιακών προγραμμάτων Τμήματος Πολιτικών Επιστημών Α.Π.Θ.

  • Posted on: 6 August 2018

Το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών Α.Π.Θ. ανακοινώνει την προκήρυξη για 3 από τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 και πιο συγκεκριμένα για:

  1. Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Πολιτική Ανάλυση»
  2. Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Πολιτική Θεωρία»
  3. Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Πολιτική Ιστορία, Πόλεμος και Στρατηγικές Σπουδές»

Η προκήρυξη για το Διατμηματικό Πρόγραμμα «Διακυβέρνηση & Περιφερειακή Ανάπτυξη» θα ανακοινωθεί τον προσεχή Οκτώβριο με έναρξη του 1ου εξαμήνου τον Ιανουάριο του 2019.

Η εξεταστέα ύλη εισαγωγής παρατίθεται στην σελίδα: http://www.polsci.auth.gr/el/polsci/5306

Όπως αναφέρεται σε όλες τις προκηρύξεις οι αιτήσεις για τη συμμετοχή στις εισαγωγικές εξετάσεις, μαζί με τα συνοδευτικά έγγραφα, πρέπει να κατατεθούν στη Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών Α.Π.Θ., αυτοπροσώπως (καθημερινά 12-1 μ.μ.) ή ταχυδρομικά, από την Τετάρτη 22 Αυγούστου μέχρι τη Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2018.

Πιέστε εδώ για να κατεβάσετε το κοινό έντυπο αίτησης για όλα τα μεταπτυχιακά

Σχετικά με την απόδειξη γλωσσομάθειας που αποτελεί κριτήρια εισαγωγής πίεστε εδώ για να δείτε ερμηνευτικό σημείωμα.

Δείτε τις προκηρύξεις όπου αναλύονται προϋποθέσεις εισαγωγής, περιεχόμενο προγραμμάτων και οι διαδικασίες αίτησης:

Κατηγορία: 
Μεταπτυχιακά