Βραβεία ιδρύματος Μποδοσάκη

  • Posted on: 28 August 2018

Το ΄Ιδρυμα Μποδοσάκη, προκηρύσσει για το έτος 2019 την απονομή χρηματικών βραβείων σε διακεκριμένους νέους ΄Ελληνες επιστήμονες. Το ΄Ιδρυμα, το έτος 2019, θα χορηγήσει τέσσερα (4) Βραβεία, ύψους εκάστου είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ,

Προθεσμία αιτήσεων: 30/11/2018

Δείτε την πρόσκληση για λεπτομέρειες:

Κατηγορία: 
Υποτροφίες