Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αμειβόμενη πρακτική άσκηση στο πλαίσιο του σχετικού μαθήματος (προθ: 17/10) + διευκρίνησεις κατόπιν ερωτήσεων φοιτητών

  • Posted on: 8 October 2018

Στο πλαίσιο του επιλεγόμενου μαθήματος "Πρακτική Άσκηση" και του προγράμματος του Α.Π.Θ. "Πρακτική Άσκηση - ΕΣΠΑ" ανακοινώνεται πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πραγματοποίηση τρίμηνης πρακτικής άσκησης πλήρους απασχόλησης φοιτητών του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών.

Το Α.Π.Θ. έχει εγκρίνει για φοιτητές/τριες του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών 28 θέσεις αμειβόμενης τρίμηνης πρακτικής πλήρους απασχόλησης για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19. Οι διαθέσιμες περίοδοι προς επιλογή είναι οι εξής:

1η περίοδος: 1 Δεκεμβρίου 2018 - 28 Φεβρουαρίου 2019
2η περίοδος: 1 Μαρτίου - 31 Μαϊου 2019
3η περίοδος: 15 Ιουνίου - 14 Σεπτεμβρίου 2019

Όπως παρατηρείτε:
1. Η 1η περίοδος περιλαμβάνει την εξεταστική περίοδο του Ιανουαρίου και άρα φοιτητές/τριες που σκοπεύουν να δώσουν περισσότερα από 1-2 μαθήματα δεν συνίσταται να την επιλέγουν.
2. Η 2η περίοδος είναι πλήρως εκτός εξεταστικών περιόδων
3. Η 3η περίοδος περιλαμβάνει μέρος των εξεταστικών περιόδων Ιουνίου και Σεπτεμβρίου και άρα φοιτητές/τριες που σκοπεύουν να δώσουν περισσότερα από ελάχιστα μαθήματα δεν δεν συνίσταται να την επιλέγουν.

Η πρακτική άσκηση αφορά απασχόληση σε μία από τις παρακάτω περιπτώσεις:
(α) σε ιδιωτική εταιρία κοινωνικής και πολιτικής έρευνας ή
(β) στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Με βάση τα κριτήρια που έχουν εγκριθεί από το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών προϋπόθεση για επιλογή στην πρακτική άσκηση είναι να είναι κάποιος:
(α) Ενεργός προπτυχιακός φοιτητής/τρια του Τμήματος μέχρι και την λήξη της περιόδου πρακτικής
(β) Να βρίσκεται στο 3ο έτος και άνω κατά την περίοδο πραγματοποίησης
(γ) Να έχει περάσει τουλάχιστον 25 μαθήματα όταν υποβάλλει την αίτηση

Δείτε περισσότερες πληροφορίες για τις γενικές προϋποθέσεις

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές καλούνται:
(α) Να εγγραφούν στο elearning του μαθήματος (https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=3751) με τον ιδρυματικό τους λογαριασμό
(α) Να υποβάλλουν "Αίτηση δήλωση προτίμησης" από την σχετική ανάρτηση στο elearning του μαθήματος
(β) Να υποβάλλουν Αναλυτική Βαθμολογία (όπως αυτή παράγεται σε αρχείο PDF από την πλατφόρμα του ΑΠΘ (http://sis.auth.gr) από την σχετική ανάρτηση στο elearning του μαθήματος

Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις με οποιοδήποτε τρόπο πλην της ηλεκτρονικής υποβολής μέσω του elearning.

Για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνηση απευθυνθείτε στον κ. Μηλώση Δημήτριο (τηλεφωνικά 2310 991950 ή με email στο dmilosis@polsci.auth.gr

Προθεσμία υποβολής αίτησης και υποβολής αναλυτικής βαθμολογίας είναι η Τετάρτη 17 Οκτωβρίου 2018

Δείτε απαντήσεις σε ερωτήματα που έχουν τεθεί από φοιτητές: https://elearning.auth.gr/mod/page/view.php?id=381212

Κατηγορία: 
Προπτυχιακά