Ανακοίνωση προγράμματος πρακτικής άσκησης στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας (EMSA) (προθ: 2/11)

  • Posted on: 29 October 2018

Δείτε ανακοίνωση σχετικά με πρόγραμμα πρακτικής άσκησης στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας (EMSA)

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά απευθείας στην ως άνω Ευρωπαϊκή Υπηρεσία μέχρι τις 2 Νοεμβρίου 2018.

Λεπτομέρειες:

Κατηγορία: 
Υποτροφίες