Υποτροφίες κληροδοτήματος Γεωργίου Βάρκα

  • Posted on: 28 January 2019

Σας κοινοποιούμε πρόσκληση χορήγησης –κατόπιν επιλογής- πέντε (5) υποτροφιών σε προπτυχιακούς φοιτητές/τριες όλων των Τμημάτων των Σχολών του Α.Π.Θ από τα έσοδα του κληροδοτήματος Γεωργίου Βάρκα για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

 

Κατηγορία: 
Υποτροφίες