Υποτροφίες από τα έσοδα της κληρονομίας Κων/νου Παπαϊωάννου

  • Posted on: 28 January 2019

Προκήρυξη χορήγησης υποτροφίας –κατόπιν επιλογής- με δικαιούχο άπορη και άριστη (αποκλειστικά θήλυ) πτυχιούχο όλων των Τμημάτων του Α.Π.Θ. για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και σπουδές Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) στο
εξωτερικό η οποία υποτροφία θα δοθεί προς συμπλήρωση άλλης χορηγούμενης υποτροφίας από το κράτος από τα έσοδα της κληρονομίας Κων/νου Παπαϊωάννου για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

Κατηγορία: 
Υποτροφίες