Υποτροφίες κληροδοτήματος Ιωάννη-Ίωνος Τσατσαρώνη

  • Posted on: 28 January 2019

Ανακοίνωση χορήγησης –κατόπιν επιλογής- ενός (1) χρηματικού βραβείου σε πτυχιούχο όλων των Τμημάτων του Α.Π.Θ. από τα έσοδα της κληροδοσίας Ιωάννη-Ίωνος Τσατσαρώνη

Κατηγορία: 
Υποτροφίες