Ανακοίνωση υποτροφιών από κληροδοτήματα

  • Posted on: 28 January 2019

Από το Τμήμα Κληροδοτημάτων του Α.Π.Θ. μας κοινοποιήθηκαν μια σειρά από προσκλήσης για υποβολή αιτήσεων για υποτροφίες από διάφορα κληροδοτήματα του Α.Π.Θ.

Όλες οι προσκλήσεις έχουν προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως τις 14/3/2019

Κατηγορία: 
Υποτροφίες