Υποτροφίες ιδρύματος Ωνάση για μεταπτυχιακές σπουδές

  • Posted on: 4 February 2019

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών μπορείτε να βρείτε την προκήρυξη και ενδεικτική περιγραφή του 42ου προγράμματος υποτροφιών προς Έλληνες/Ελληνίδες και απόφοιτους/-ες ελληνικών πανεπιστημίων και κατόχων απολυτηρίου ελληνικού λυκείου με νόμιμη άδεια διαμονής στην Ελλάδα, για το ακαδημαικό έτος 2019-20, του Ιδρύματος Ωνάση.

Οι υποτροφίες χορηγούνται για μεταπτυχιακές σπουδές (Master, MPhil, PhD, MPhil/PhD) στο εξωτερικό, σε συγκεκριμένους επιστημονικούς κλάδους και ειδικεύσεις των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών, των επιστημών μηχανικού και τεχνολογίας, των φυσικών & γεωργικών επιστημών, της ιατρικής & των επιστημών υγείας.

Προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης και ταχυδρομικής υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών (με εξαίρεση την οριστική αποδοχή από το Πανεπιστήμιο αποδοχής/Υπεύθυνη Δήλωση κόστους σπουδών) είναι η 28η Φεβρουαρίου 2019.

Κατηγορία: 
Υποτροφίες