Μεταπυχιακό Erasmus Mundus Joint Master Degree “MSc in Smart Cities and Communities”

  • Posted on: 7 February 2019

Σε σχέση με το μεταπυχιακό Erasmus Mundus Joint Master Degree “MSc in Smart Cities and Communities”, στο οποίο συμμετέχει το Διεθνές Πανεπιστήμιο, σας ενημερώνουμε ότι αιτήσεις είναι ανοιχτές για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Erasmus Mundus Joint Master Degree “MSc in Smart Cities and Communities”.
Υποτροφίες μέχρι και €47.000 ανά φοιτητή είναι διαθέσιμες.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 15 Φεβρουαρίου 2019.

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για να εκπαιδεύσει την επόμενη γενιά ειδικών στο αντικείμενο των Έξυπνων Πόλεων και Κοινοτήτων, με την εκμάθηση των βέλτιστων πρακτικών τεσσάρων εγνωσμένου κύρους Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων (University of Mons – Belgium, International Hellenic University – Greece, University of the Basque Country – Spain, Heriot Watt University – UK).

Για περισσότερες πληροφορίες και υποβολή αίτησης παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος: http://www.smaccs.eu/

 

Κατηγορία: 
Υποτροφίες