Υποτροφίες κληροδοτήματος Γεωργίου Τρέκα

  • Posted on: 13 February 2019

Σας διαβιβάζουμε, την εγκεκριμένη, με το έγγραφο αριθμ. Πρωτ: 78324/20-12-2018 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, ανακοίνωση χορήγησης –κατόπιν επιλογής- τριών (3) οικονομικών ενισχύσεων σε προπτυχιακούς φοιτητές του Πανεπιστημίου μας όλων Τμημάτων του Α.Π.Θ. κατά προτίμηση προπτυχιακών φοιτητών των Τμημάτων Γεωπονίας ή Κτηνιατρικής

Κατηγορία: 
Υποτροφίες