Υποτροφίες προπτυχιακών σπουδών από το "Ταμείο Αρωγής Απόρων Μεσσηνίων Φοιτητών" (αιτήσεις 4-5/10)

  • Posted on: 9 September 2019

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί η προκήρυξη του Εκκλησιαστικού Ιδρύματος "Ταμείο Αρωγής Απόρων Μεσσηνίων Φοιτητών", της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας, που αφορά σε υποτροφίες προπτυχιακών σπουδών, ακ. έτους 2019-20, για φοιτητές με οικονομικές δυσκολίες, οι οποίοι κατάγονται από τις επαρχίες της Ι.Μ.  
Μεσσηνίας και έως την εισαγωγή τους στο Πανεπιστήμιο διαμένουν εντός των ορίων της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας.

Ημερομηνίες υποβολής αίτησης, αυτοπροσώπως στη Γραμματεία του Ταμείου, αποκλειστικά και μόνο στις 4 Οκτωβρίου 2019 (ώρες 17.00-19.00) και στις 5 Οκτωβρίου 2019 (ώρες 10.00-12.00)

Κατηγορία: 
Υποτροφίες