Προκήρυξη προγραμμάτων υποτροφιών της Γερμανικής Υπηρεσίας Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (DAAD)

  • Posted on: 25 September 2019

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του _Τμήματος Σπουδών_ <http://dps.auth.gr/el/node/3251> έχει αναρτηθεί η προκήρυξη και συνοπτική περιγραφή των προγραμμάτων υποτροφιών της Γερμανικής Υπηρεσίας Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (DAAD), προς Έλληνες και Ελληνίδες, ακαδημαϊκού έτους 2020-21.

Οι υποτροφίες αφορούν σε τελειόφοιτους/-ες, απόφοιτους/-ες, Υ.Δ., διδάκτορες, ερευνητές και ερευνήτριες, νέους και νέες επιστήμονες, καθηγητές/-τριες ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, παλαιούς υποτρόφους της DAAD, όλων των κλάδων, αλλά και ειδικότερων (Αρχιτεκτονική, Αρχαιολογία, Παραστατικές Τέχνες, Μουσική, Καλές Τέχνες/Οπτική Επικοινωνία/Κινηματογράφος).

Οι υποτροφίες χορηγούν μηνιαίο επίδομα, το ύψος του οποίο καθορίζεται από το ειδικότερο πρόγραμμα και τη βαθμίδα του/της υποψήφιου/-ας υποτρόφου, ιδιωτική ασφάλεια υγείας, και ανά πρόγραμμα ενδεχομένως επιπλέον επιδόματα και επιχορηγήσεις.

*Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ποικίλει ανά πρόγραμμα, με νωρίτερη ημερομηνία την 30η Σεπτεμβρίου

Κατηγορία: 
Υποτροφίες