Υποτροφία από τα έσοδα του κληροδοτήματος Κων/νου Τσώπρου

  • Posted on: 26 February 2020

Σας κοινοποιούμε ανακοίνωση πρόσκλησης χορήγησης μίας (1) υποτροφίας από τα έσοδα του κληροδοτήματος Κων/νου Τσώπρου

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 10 Απριλίου 2020

Κατηγορία: 
Υποτροφίες