Υποτροφίες από τα έσοδα κληροδοσίας Τηλέμαχου Τζιβόγλου

  • Posted on: 26 February 2020

Σας κοινοποιούμε ανακοίνωση πρόσκλησης χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης πέντε (5) προπτυχιακών φοιτητών,από τα έσοδα κληροδοσίας Τηλέμαχου Τζιβόγλου για το έτος 2019".

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 10 Απριλίου 2020

 

Κατηγορία: 
Υποτροφίες