Πρόσκλησης χορήγησης χρηματικού βραβείου από τα έσοδα του κληροδοτήματος Κων/νου Κατσέα

  • Posted on: 26 February 2020

Σας κοινοποιούμε ανακοίνωση πρόσκλησης για χορήγηση χρηματικού βραβείου από τα έσοδα του κληροδοτήματος Κων/νου Κατσέα.

Έντυπο αίτησης

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 27 Μαρτίου 2020

Κατηγορία: 
Υποτροφίες