Αναλυτική Λίστα Μαθημάτων

Α. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
Κωδικός Περίοδος Διδασκαλίας
ΠΕ105 Κλασική Πολιτική Φιλοσοφία Εαρινό
ΠΦ201 Νεότερη Πολιτική Θεωρία και Φιλοσοφία Χειμερινό
ΠΦ202 Σύγχρονη Πολιτική Θεωρία Χειμερινό
ΠΦ203 Κριτική της ιδεολογίας και ανάλυση πολιτικού λόγου Χειμερινό
ΠΕ105 Κλασική Πολιτική Φιλοσοφία Εαρινό
Β. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
Κωδικός Περίοδος Διδασκαλίας
ΠΑ201 Εκλογική Ανάλυση Χειμερινό
ΠΑ202 Εκλογική Κοινωνιολογία Χειμερινό
ΠΑ203 Κόμματα και Πολιτικές Δυνάμεις Χειμερινό
Γ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
Κωδικός Περίοδος Διδασκαλίας
ΠΙ201 Ζητήματα Συγκρότησης του Νεοελληνικού Κράτους Χειμερινό
ΠΙ202 Πολιτική, Πόλεμος, Στρατηγική Χειμερινό
ΠΙ203 Συστήματα Διεθνών Σχέσεων Χειμερινό
Δ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Κωδικός Περίοδος Διδασκαλίας
ΔΙ201 Τοπική και Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση Εαρινό
ΔΙ202 Πολιτικό Μάρκετιγκ Χειμερινό
ΔΙ203 Θεσμική Συγκρότηση του Κράτους και Υπερεθνικοί Οργανισμοί Χειμερινό
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ
Κωδικός Περίοδος Διδασκαλίας
ΠΕ101 Μεθοδολογία Πολιτικών Επιστημών Εαρινό
ΠΕ101 Μεθοδολογία Πολιτικών Επιστημών Εαρινό
ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ
Κωδικός Περίοδος Διδασκαλίας
ΠΕ102 Σύγχρονη Ιστορία και Γεωπολιτικά Συστήματα Εαρινό
ΠΕ103 Διεθνής Πολιτική Οικονομία Spring
ΠΕ104 Ιστορία των Πολιτικών Ιδεών Εαρινό
ΠΕ106 Συγκριτική Πολιτική Εαρινό
ΠΕ107 Κράτος και Δημόσιες Πολιτικές Εαρινό