Αναλυτική Λίστα Μαθημάτων

Επιλογής
Χειμερινή / Εαρινή
Κωδικός Τίτλος ECTS
ER000 Greece today (διδάσκεται στα Αγγλικά) 3
ΚΕΣ001 Πρακτική Άσκηση Φοιτητών 4
ΞΓ1000 Αγγλική Γλώσσα για Πολιτικούς Επιστήμονες 2
Εαρινό
Κωδικός Τίτλος ECTS
ΚΕ0Ε01 Κράτος και Κοινωνία στη Νεώτερη Ελλάδα 4
ΚΕ0Ε02 Το Κυπριακό Ζήτημα 4
ΚΕ0Ε03 Εισαγωγή στη Δημόσια Οικονομική 4
ΚΕ0Ε04 Τα Πολιτικά Συστήματα στα Βαλκάνια (διδάσκεται στα αγγλικά) 4
ΚΕ0Ε07 Ιστορία των Ριζοσπαστικών Ιδεών και Κινημάτων στην Ευρώπη 4
ΚΕ0Ε16 Ουτοπίες και πολιτική φαντασία στη Νεοτερικότητα 4
ΚΕ0Ε18 Σύγχρονη Τέχνη και Πολιτική 4
ΚΕ0Ε20 Φιλοσοφίες της Ελευθερίας 4
ΚΕ0Ε24 Παράδοση και Εκσυγχρονισμός στη Μεταπολεμική Ελλάδα 4
ΚΕ0Ε25 Εισαγωγή στην Πολιτική Επικοινωνία 4
ΚΕ0Ε37 Ολοκαύτωμα και Ιστορική Μνήμη 4
ΚΕ0Ε40 Θεωρίες Παιγνίων και Διαμόρφωση Στρατηγικής 4
ΚΕ0Ε42 Σύγχρονα Θέματα Δημοκρατίας 4
ΚΕ0Ε46 The Greek Crisis (διδάσκεται στα αγγλικά) 4
ΚΕ0Ε48 Εισαγωγή στην Ηθική Φιλοσοφία 4
ΚΕ0Χ40 Πρόσφυγες και Μετανάστες 4
ΚΕΟΕ47 Η Μεσόγειος: Ιστορία, Οικονομία και Πολιτική στα λιμάνια του Λεβάντε 4
Χειμερινό
Κωδικός Τίτλος ECTS
ΚΕ0Ε17 Ιστορία των Οικονομικών Κρίσεων 4
ΚΕ0Χ03 Τα ΜΜΕ στην Ελλάδα Σήμερα 4
ΚΕ0Χ11 Θέματα Εφαρμοσμένης Πολιτικής Ανάλυσης 4
ΚΕ0Χ20 Πολιτική Οικονομία της Μεταπολεμικής Ελλάδας 4
ΚΕ0Χ25 Sectoral Policies of the European Union 4
ΚΕ0Χ27 Μουσική, Ιστορία, Πολιτική 4
ΚΕ0Χ30 Διοικητική Οργάνωση του Κράτους 4
ΚΕ0Χ32 Ο Αντισημιτισμός στον 20ό αιώνα 4
ΚΕ0Χ34 Διαδικτυακές Πολιτικές Έρευνες 4
ΚΕ0Χ37 Κράτος και Αγορά: Φιλελευθερισμός, Νεοφιλελευθερισμός και Δημοκρατία 4
ΚΕ0Χ39 Greek Politics (διδάσκεται στα αγγλικά) 4
ΚΕΟΧ38 Η Ρωσική επανάσταση του 1917 4
Υποχρεωτικό
Χειμερινή/Εαρινή
Κωδικός Τίτλος ECTS
ΚΥ0000 Εισαγωγή στην Επιστημονική Έρευνα στις Πολιτικές Επιστήμες
Χειμερινό
Κωδικός Τίτλος ECTS
ΚΥ0101 Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη I 5
ΚΥ0102 Πολιτική Φιλοσοφία στην Αρχαία Ελλάδα 5
ΚΥ0103 Νεώτερη Ελληνική Πολιτική Ιστορία (1821-1909) 5
ΚΥ0104 Νεότερη Πολιτική Φιλοσοφία I 5
ΚΥ0105 Διεθνείς Σχέσεις 5
ΚΥ0206 Μαθηματικά στην Πολιτική Επιστήμη: Εισαγωγή 5
ΚΥ0301 Εισαγωγή στην Πολιτική Κοινωνιολογία 5
ΚΥ0302 Σύγχρονες Πολιτικές θεωρίες Ι 5
ΚΥ0303 Διαφωτισμός και Διαμόρφωση των Πολιτικών Ιδεολογιών στην Ελλάδα 5
ΚΥ0304 Πολιτικό Σύστημα και Κομματικοί Σχηματισμοί στη Σύγχρονη Ελλάδα (1946-1974) 5
ΚΥ0305 Κοινωνική Στατιστική 5
ΚΥ0501 Το Πολιτικό Σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5
ΚΥ0502 Κράτος και Δημόσιες Πολιτικές 5
ΚΥ0503 Ελληνική Εξωτερική Πολιτική (μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο) 5
ΚΥ0504 Ανάλυση Πολιτικού Λόγου 5
ΚΥ0701 Σύγχρονη Κοινωνική Θεωρία 5
ΚΥ0702 Κοινωνική και Εκλογική Γεωγραφία της Ελλάδας 5
ΚΥ0705 Διεθνής Πολιτική Οικονομία και Ανάπτυξη 5
ΚΥ0706 Πόλεμος και Πολιτική 5
ΚΥ0804 Εμφύλιοι Πόλεμοι στον Σύγχρονο Κόσμο 5
Εαρινό
Κωδικός Τίτλος ECTS
ΚΥ0106 Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Ιστορία 5
ΚΥ0201 Εισαγωγή στη Συγκριτική Πολιτική: τα Πολιτικά Συστήματα στη Σύγχρονη Ευρώπη 5
ΚΥ0203 Σύγχρονη Ελληνική Πολιτική Ιστορία (1910-1974) 5
ΚΥ0204 Νεότερη Πολιτική Φιλοσοφία II: 19ος αιώνας 5
ΚΥ0205 Συνταγματική Συγκρότηση του Κράτους: Οργανωτικές Βάσεις του Ισχύοντος Πολιτεύματος 5
ΚΥ0208 Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη ΙΙ 5
ΚΥ0401 Το Ελληνικό Σύστημα Διακυβέρνησης 5
ΚΥ0402 Κλασσική Κοινωνική Θεωρία 5
ΚΥ0403 Ιστορία, Θεωρίες και Θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης 5
ΚΥ0404 Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονομία 5
ΚΥ0405 Ποσοτικές Μέθοδοι Ανάλυσης στις Κοινωνικές Επιστήμες 5
ΚΥ0602 Σύγχρονες Πολιτικές Θεωρίες ΙΙ 5
ΚΥ0604 Αντικοινοβουλευτισμός και Δικτατορίες 5
ΚΥ0606 Θεωρίες Κοινωνικού Συμβολαίου 5
ΚΥ0607 Μειονότητες και Πολιτική στα Βαλκάνια 5
ΚΥ0802 Οντολογία και Πολιτική: το Πρόβλημα του Κακού 5
ΚΥ0805 Τα πολιτικά Κόμματα μετά το 1974 5
ΚΥ0806 Νέα Κοινωνικά Κινήματα 5