Υποτροφίες

Πρόσκλησης χορήγησης χρηματικού βραβείου από τα έσοδα του κληροδοτήματος Κων/νου Κατσέα

  • Posted on: 26 February 2020

Σας κοινοποιούμε ανακοίνωση πρόσκλησης για χορήγηση χρηματικού βραβείου από τα έσοδα του κληροδοτήματος Κων/νου Κατσέα.

Έντυπο αίτησης

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 27 Μαρτίου 2020

Υποτροφίες από τα έσοδα κληροδοσίας Τηλέμαχου Τζιβόγλου

  • Posted on: 26 February 2020

Σας κοινοποιούμε ανακοίνωση πρόσκλησης χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης πέντε (5) προπτυχιακών φοιτητών,από τα έσοδα κληροδοσίας Τηλέμαχου Τζιβόγλου για το έτος 2019".

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 10 Απριλίου 2020

 

Υποτροφία από τα έσοδα του κληροδοτήματος Κων/νου Τσώπρου

  • Posted on: 26 February 2020

Σας κοινοποιούμε ανακοίνωση πρόσκλησης χορήγησης μίας (1) υποτροφίας από τα έσοδα του κληροδοτήματος Κων/νου Τσώπρου

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 10 Απριλίου 2020

Υποτροφία κληροδοτήματος Χατζόπουλου

  • Posted on: 21 February 2020

Σας διαβιβάζουμε, συνημμένα, α) ανακοίνωση του Ι.Κ.Υ. για την προκήρυξη χωρίς διαγωνισμό, με επιλογή, με κριτήριο την οικονομική αδυναμία και κατά προτίμηση την καταγωγή από την Κωνσταντινούπολη, σε  προπτυχιακούς φοιτητές που σπουδάζουν σε ΑΕΙ της Ελλάδας (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ), από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Αλέξανδρου Χατζόπουλου», β) το πλήρες κείμενο της προκήρυξης και γ) έντυπο της αίτησης υποβολής υποψηφιότητας.

Υποτροφίες κληροδοτήματος Κων/νου Βέλλιου

  • Posted on: 13 February 2020

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών <http://dps.auth.gr/el/node/3285> έχει αναρτηθεί προκήρυξη διαγωνισμού ανάδειξης υποτρόφων, για μεταπτυχιακές σπουδές (δευτέρου και τρίτου κύκλου),  ακ. έτους 2016-17, σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ, προς οικονομικά αδύναμους πτυχιούχους Πανεπιστημίων της Ελλάδας, από τα έσοδα του κληροδοτήματος ΚΩΝ/ΝΟΥ ΒΕΛΛΙΟΥ .

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά *από τις 5 Φεβρουαρίου έως και τις 5 Απριλίου 2020*.

Υποτροφίες Ένωσης Γυναικών Πανεπιστημιακών Ιαπωνίας

  • Posted on: 11 February 2020

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί ανακοίνωση της Ένωσης Γυναικών Πανεπιστημιακών Ιαπωνίας (Japanese Association of University Women - JAUW) σχετικά με τη χορήγηση δύο (2) υποτροφιών σε γυναίκες, κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (Master's) και άνω, ηλικίας έως 45 ετών, για την πραγματοποίηση έρευνας, διάρκειας 4 έως 6 μηνών, το διάστημα μεταξύ Οκτωβρίου 2020 και Μαρτίου 2021.

Πρόγραμμα υποτροφιών της Λετονίας, ακαδημαϊκού έτους 2020-21

  • Posted on: 5 February 2020

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί ανακοίνωση σχετικά με το το πρόγραμμα υποτροφιών της Λετονίας, ακαδημαϊκού έτους 2020-21 για:

Α.  Σπουδές A΄ (προπτυχιακού), Β΄ (μεταπτυχιακού) και Γ΄ (διδακτορικού) κύκλου Β. Ερευνα Γ.  Θερινά Σχολεία

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για όλες τις παραπάνω υποτροφίες είναι 1η Απριλίου 2020.

 

Προκήρυξη διαγωνισμού της Ακαδημίας Αθηνών για χορήγηση υποτροφίας

  • Posted on: 29 January 2020

Σας κοινοποιούμε προκήρυξη διαγωνισμού της Ακαδημίας Αθηνών για τη χορήγηση μίας (1) υποτροφίας στον κλάδο της Κοινωνιολογίας της Οικογένειας, σε πτυχιούχους Σχολών/Τμημάτων Κοινωνικών, Πολιτικών και Νομικών Επιστημών (ελληνικών Πανεπιστημίων ή ισοτίμων Πανεπιστημίων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης) για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα, με έναρξη το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, από τα έσοδα του Κληροδοτήματος Ερασμίας Μυκονίου.

Επισημαίνουμε ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων, συνοδευόμενων από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, λήγει στις 11 Μαΐου 2020.

 

Προπτυχιακές υποτροφίες ΙΚΥ ακ. έτους 2018-19 (4-20/12/2019)

  • Posted on: 24 November 2019

Δείτε  εδώ και εδώ την πρόσκληση του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών σχετικά με χορήγηση προπτυχιακών υποτροφιών, ακαδημαϊκού έτους 2018-2019, σε Έλληνες/Ελληνίδες και αλλοδαπούς/-ές προπτυχιακούς/-ές φοιτητές και φοιτήτριες όλων των ελληνικών ΑΕΙ, οι οποίοι/-ες:
- δεν είναι πτυχιούχοι/-ες ελληνικού ή αλλοδαπού ΑΕΙ

Υποτροφίες προπτυχιακών σπουδών στο εσωτερικό, ακαδ. έτους 2018-19 (προθ:30/12)

  • Posted on: 11 November 2019

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί το έγγραφο 152305/Ζ1/1.10.2019 του ΥΠΠΑΙΘ και συνοπτική ανακοίνωση (θέσεις, προϋποθέσεις, ύψος και διάρκεια χορηγίας) σχετικά με την προκήρυξη διαγωνισμού για την ανάδειξη υποτρόφων από τα έσοδα κληροδοτημάτων της αμέσου διαχείρισης του Υπουργείου Οικονομικών, που αφορούν σε Έλληνες και Ελληνίδες, τη ιθαγένεια ή τη καταγωγή, ηλικίας έως 36 ετών και οι οποίοι/-ες είναι εγγεγραμμένοι/-ες και φοιτούν έως και το 4ο εξάμηνο των προπτυχιακών τους σπουδών κατά το ακαδημαϊκό έτος γ

Pages