Υποτροφίες

Πρόγραμμα υποτροφιών Ηνωμένων Εθνών για τον Αφοπλισμό (προθεσμία 15/3)

  • Posted on: 10 February 2017

Η Μόνιμη Αντιπροσωπεία μας στα Ηνωμένα Έθνη μας ενημέρωσε πως η αρμόδια Γραμματεία του Αφοπλισμού προκήρυξε συνολικά είκοσι πέντε (25) θέσεις στο Πρόγραμμα Υποτροφιών των Η.Ε. για τον Αφοπλισμό. Οι υποτροφίες απευθύνονται σε κατόχους συναφούς μεταπτυχιακού, ομοίως δε και σε πτυχιούχους Πανεπιστημίων με το αυτό αντικείμενο ή παρεμφερές, έχοντας ωστόσο επαγγελματική εμπειρία στον Αφοπλισμό.

Υποτροφίες στο πλαίσιο μορφωτικών συμφωνιών

  • Posted on: 7 February 2017

Από το Υπουργείο Παιδείας ανακοινώθηκε η προκήρυξη για υποτροφίες χωρών της αλλοδαπής σε Έλληνες υπηκόους, στο πλαίσιο διμερών μορφωτικών συμφωνιών για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018
α) Θερινά σεμινάρια γλώσσας και πολιτισμού για το θέρος του 2017.
β) Προπτυχιακές, μεταπτυχιακές σπουδές και έρευνα για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

Δείτε λεπτομέρειες

Υποτροφίες

  • Posted on: 2 February 2017

Προκήρυξη δύο (2) διαγωνισμών ανάδειξης τεσσάρων (4) υποτρόφων για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και σπουδές Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) σε Πανεπιστήμια του Εξωτερικού, ακαδ. έτους 2014-2015 από τα έσοδα του κληροδοτήματος «ΚΩΝ/ΝΟΥ ΒΕΛΛΙΟΥ», που υπάγεται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών. Δείτε λεπτομέρειες στο αρχείο

Υποτροφίες για μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση

  • Posted on: 31 January 2017

Το Ουγγρικό Πρόγραμμα Υποτροφιών, το οποίο ιδρύθηκε από την Ουγγρική Κυβέρνηση, προσφέρει υποτροφίες για προγράμματα μεταπτυχιακού (MA) και διδακτορικού (PhD) επιπέδου του Εθνικού Πανεπιστημίου Δημόσιας Διοίκησης, σε Έλληνες υποψηφίους. Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων είναι η 5η Μαρτίου 2017.

Προκήρυξη υποτροφιών

  • Posted on: 27 January 2017

Προκήρυξη δύο (2) διαγωνισμών ανάδειξης τεσσάρων (4) υποτρόφων για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και σπουδές Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) σε Πανεπιστήμια του Εξωτερικού, ακαδ. έτους 2014-2015 από τα έσοδα του κληροδοτήματος «ΚΩΝ/ΝΟΥ ΒΕΛΛΙΟΥ», που υπάγεται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών.

Erasmus+ International Credit Mobility: 1η Πρόσκληση για εξερχόμενους φοιτητές

  • Posted on: 25 January 2017

Το Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων ανακοινώνει Πρόσκληση για κινητικότητες στα πλαίσια του Erasmus+ International Credit Mοbility Programme για το Χειμερινό Εξάμηνο (Χειμερινό 2017/Ακαδημαϊκό Έτος
2017-2018) που αφορά στους Φοιτητές όλων των κύκλων σπουδών.

Οι κινητικότητες θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι και το τέλος Φεβρουάριου 2018 (δηλαδή από 1/9/2017 έως και 28/2/2018).

Προθεσμία αιτήσεων: 5/2/2017

Υποτροφίες Ιδρύματος Ωνάση για μεταπτυχιακές σπουδές (προθεσμία 28/2)

  • Posted on: 21 December 2016

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί α) η προκήρυξη του 40ου προγράμματος υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές 2ου & 3ου κύκλου στο ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ και β) του 18ου προγράμμτος υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές 2ου & 3ο

Υποτροφίες σε βάρος των εσόδων του κληροδοτήματος «Παν. Τριανταφυλλίδη»

  • Posted on: 20 December 2016

Από το Υπουργείο Παιδείας μας ανακοινώθηκε η προκήρυξη για χορήγηση με επιλογή πέντε (05) υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 σε βάρος των εσόδων του κληροδοτήματος «Παν. Τριανταφυλλίδη» για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) σε ημεδαπά Πανεπιστήμια, προτιμώμενων των πτυχιούχων Γεωργικών και Κτηνιατρικών Σχολών.

Pages