Υποτροφίες

Υποτροφίες αριστείας για σπουδές μεταπτυχιακού επιπέδου στη Γαλλία

  • Posted on: 26 February 2019

Στο πλαίσιο του Ταμείου κινητικότητας της ελληνικής νεολαίας, η Υπηρεσία Συνεργασίας και Μορφωτικής Δράσης της Πρεσβείας της Γαλλίας/Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος, με την υποστήριξη του Υπουργείου Ανώτατης Εκπαίδευσης, Έρευνας και Καινοτομίας της Γαλλίας και της αεροπορικής εταιρείας Air France, έχει καθιερώσει ένα πρόγραμμα υποτροφιών Αριστείας  που απευθύνεται σε Έλληνες πτυχιούχους ελληνικών πανεπιστημίων για σπουδές μεταπτυχιακού επιπέδου στη Γαλλία. 

Χορηγούνται δύο είδη υποτροφιών της Γαλλικής Κυβέρνησης για:

Υποτροφίες Ουγγαρίας για σπουδές, έρευνα, θερινά σεμινάρια γλώσσας και πολιτισμού

  • Posted on: 26 February 2019

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχουν αναρτηθεί οι προκηρύξεις, με ενδεικτική περιγραφή, των προγραμμάτων υποτροφιών του κρατικού ιδρύματος υποτροφιών TEMPUS της Ουγγαρίας, ακ. έτους 2019-2020, για:
1. σπουδές πλήρους φοίτησης (προπτυχιακές και μεταπτυχιακές, συμπεριλαμβανομένης της εκπόνησης διδακτορικής διατριβής)
2. έρευνα μικρής (3-29 ημερών) ή μεγαλύτερης (1-10 μηνών) διάρκειας, για κατόχους α) μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης και β) Δ.Δ.

Βραβείο IELTS 2019 Βρετανικού Συμβουλίου

  • Posted on: 18 February 2019

Κατόπιν πρόσκλησης του Βρετανικού Συμβουλίου, σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών μπορείτε να βρείτε παραπομπή στην ανακοίνωσή του σχετικά με τη χορήγηση μίας (1) υποτροφίας, αξίας έως 10.000 BP, για την κάλυψη των διδάκτρων ενός προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών, σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης ή σε εκπαιδευτικό φορέα μεταλυκειακής εκπαίδευσης, σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 10 Ιουνίου 2019 (14.00 ώρα Ελλάδας)

Υποτροφίες Δωδεκανησιακού ιδρύματος για μεταπτυχιακές σπουδές

  • Posted on: 18 February 2019

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί ανακοίνωση σχετικά με το πρόγραμμα του Δωδεκανησιακού Ιδρύματος Υποτροφιών, ακ. έτους 2018-19, για μεταπτυχιακές σπουδές α' κύκλου (Master's), προς όσους/-ες

- είναι εγγεγραμμένοι/-ες στα δημοτολόγια δήμου της Δωδεκανήσου και μόνιμοι/-ες κάτοικοι
- διαθέτουν βαθμό πτυχίου τουλάχιστον 6,5
- επιλέγουν δωδεκανησιακό θέμα στη διπλωματική τους εργασία ή κατ' εξαίρεση (αδιάθετες θέσεις) θέμα ιδιαίτερου επιστημονικού ενδιαφέροντος

Υποτροφίες κληροδοτήματος Ιωάννη-Ιώνος Τσατσαρώνη

  • Posted on: 13 February 2019

Σας κοινοποιούμε την απόφαση αριθμ. Πρωτ: 78332/20-12-2018 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας–Θράκης, ανακοίνωση χορήγησης –κατόπιν επιλογής- ενός (1) χρηματικού βραβείου σε πτυχιούχο όλων των Τμημάτων του Α.Π.Θ. από τα έσοδα της κληροδοσίας Ιωάννη-Ίωνος Τσατσαρώνη

Υποτροφίες κληροδοτήματος Χρήστου Βράκα

  • Posted on: 13 February 2019

Σας διαβιβάζουμε, την εγκεκριμένη με το έγγραφο αρ. Πρωτ. 76528/21-01-2019 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, πρόσκληση χορήγησης – με διαγωνισμό – πέντε (5) υποτροφιών σε προπτυχιακούς φοιτητές του Πανεπιστημίου μας από τα έσοδα του κληροδοτήματος Χρήστου Βράκα για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

Υποτροφίες κληροδοτήματος Γεωργίου Τρέκα

  • Posted on: 13 February 2019

Σας διαβιβάζουμε, την εγκεκριμένη, με το έγγραφο αριθμ. Πρωτ: 78324/20-12-2018 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, ανακοίνωση χορήγησης –κατόπιν επιλογής- τριών (3) οικονομικών ενισχύσεων σε προπτυχιακούς φοιτητές του Πανεπιστημίου μας όλων Τμημάτων του Α.Π.Θ. κατά προτίμηση προπτυχιακών φοιτητών των Τμημάτων Γεωπονίας ή Κτηνιατρικής

Μεταπυχιακό Erasmus Mundus Joint Master Degree “MSc in Smart Cities and Communities”

  • Posted on: 7 February 2019

Σε σχέση με το μεταπυχιακό Erasmus Mundus Joint Master Degree “MSc in Smart Cities and Communities”, στο οποίο συμμετέχει το Διεθνές Πανεπιστήμιο, σας ενημερώνουμε ότι αιτήσεις είναι ανοιχτές για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Erasmus Mundus Joint Master Degree “MSc in Smart Cities and Communities”.
Υποτροφίες μέχρι και €47.000 ανά φοιτητή είναι διαθέσιμες.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 15 Φεβρουαρίου 2019.

Υποτροφίες ιδρύματος Ωνάση για μεταπτυχιακές σπουδές

  • Posted on: 4 February 2019

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών μπορείτε να βρείτε την προκήρυξη και ενδεικτική περιγραφή του 42ου προγράμματος υποτροφιών προς Έλληνες/Ελληνίδες και απόφοιτους/-ες ελληνικών πανεπιστημίων και κατόχων απολυτηρίου ελληνικού λυκείου με νόμιμη άδεια διαμονής στην Ελλάδα, για το ακαδημαικό έτος 2019-20, του Ιδρύματος Ωνάση.

Ανακοίνωση υποτροφιών από κληροδοτήματα

  • Posted on: 28 January 2019

Από το Τμήμα Κληροδοτημάτων του Α.Π.Θ. μας κοινοποιήθηκαν μια σειρά από προσκλήσης για υποβολή αιτήσεων για υποτροφίες από διάφορα κληροδοτήματα του Α.Π.Θ.

Όλες οι προσκλήσεις έχουν προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως τις 14/3/2019

Pages