Υποτροφίες

Υποτροφίες της γαλλικής κυβέρνησης για μεταπτυχιακά στη Γαλλία (2018-2019)

  • Posted on: 16 March 2018

Στο πλαίσιο του Ταμείου κινητικότητας της ελληνικής νεολαίας, η Υπηρεσία Συνεργασίας και Μορφωτικής Δράσης της Πρεσβείας της Γαλλίας/Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος, με την υποστήριξη του Υπουργείου Ανώτατης Εκπαίδευσης, Έρευνας και Καινοτομίας της Γαλλίας και της αεροπορικής εταιρείας Air France, έχει καθιερώσει ένα πρόγραμμα υποτροφιών Αριστείας που απευθύνεται σε Έλληνες πτυχιούχους Ελληνικών πανεπιστημίων για σπουδές μεταπτυχιακού επιπέδου στη Γαλλία.

Χορηγούνται δύο είδη υποτροφιών της Γαλλικής Κυβέρνησης για:

Επικείμενη προκήρυξη υποτροφιών για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα, ακαδημαϊκού έτους 2017-2018

  • Posted on: 12 March 2018

Ο δεύτερος κύκλος της δράσης του ΕΣΠΑ με τίτλο «Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας» πρόκειται σύντομα να ανακοινωθεί.

Υποτροφίες από έσοδα κληροδοτήματος "ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΣΚΗ"

  • Posted on: 12 March 2018

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών (δείτε: http://dps.auth.gr/el/node/2995) έχει αναρτηθεί ανακοίνωση σχετικά με προκήρυξη επιλογής υποτρόφων, χωρίς διαγωνισμό (με βαθμό πτυχίου τουλάχιστον Λίαν Καλώς), σε βάρος των εσόδων του κληροδοτήματος "ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΣΚΗ", για μεταπτυχιακές σπουδές (δευτέρου και τρίτου κύκλου) στο εσωτερικό, ακαδ.

Υποτροφίες Ιδρύματος Yunus Emre

  • Posted on: 9 March 2018

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί ανακοίνωση σχετικά με το πρόγραμμα υποτροφιών του Ιδρύματος Yunus Emre, που αφορά σε θερινά μαθήματα τουρκικής γλώσσας και πολιτισμού (16 Ιουλίου έως 12 Αυγούστου 2018).

Το πρόγραμμα είναι ανοιχτό σε κάθε ενδιαφερόμενο/-η, ηλικίας από 18 έως 35 ετών και η υποτροφία είναι πλήρης (μετακίνηση, διαμονή, διατροφή, μαθήματα, εκπαιδευτικό υλικό, πρόγραμμα δραστηριοτήτων, εκδρομές).

Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως τις 31 Μαρτίου 2018

 

 

Υποτροφίες ΥΠΠΕΘ

  • Posted on: 16 February 2018

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί αναλυτική ανακοίνωση, με ενεργούς συνδέσμους προς όλες τις απαραίτητες πληφορορίες, σχετικά με το πρόγραμμα υποτροφιών του ΥΠΠΕΘ, για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19, στο πλαίσιο Διμερών Μορφωτικών Συμφωνιών με τις χώρες:

Υποτροφίες Τουρκίας

  • Posted on: 16 February 2018

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί ανακοίνωση σχετικά με τα προγράμματα υποτροφιών της Τουρκίας, ακ. έτους 2018-19, προς Έλληνες και Ελληνίδες, για
α) προπτυχιακές σπουδές, σε όλα τα επιστημονικά πεδία
β) μεταπτυχιακές σπουδές 2ου & 3ου κύκλου στον κλάδο Επιστήμης και Τεχνολογίας και στον κλάδο των Κοινωνικών Επιστημών
δ) εκμάθησης της τουρκικής γλώσσας, για δημοσίους υπαλλήλους και ακαδημαϊκούς
ε) έρευνας, για Υ.Δ.

Υποτροφίες Ρουμανίας

  • Posted on: 2 February 2018

Σας διαβιβάζουμε το παρακάτω μήνυμα του ΥΠΠΕΘ, με συνημμένο το έγγραφο 14749/Ζ1/29.1.2018, σχετικά με πρόγραμμα υποτροφιών της Ρουμανίας, για το ακ. έτος 2018-19, που αφορά σε:

- αλλοδαπούς/-ές (μη Ρουμάνους/-ες) προερχόμενους/-ες από οποιαδήποτε χώρα, ΕΚΤΟΣ των χωρών-μελών της Ε.Ε.
- ηλικίας έως 35 ετών (υποψήφιοι/-ες για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές Α΄κύκλου) ή 45 ετών (υποψήφιοι/-ες για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές Β΄κύκλου)

Υποτροφίες από κληροδοτήματα

  • Posted on: 17 January 2018

Σας ενημερώνουμε ότι από το Γραφείο Κληροδοτημάτων του Α.Π.Θ. μας κοινοποιήθηκαν προσκλήσεις για υποβολή αιτήσεων που αφορούν τα εξής:

1. Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης σε τρεις (3) προπτυχιακούς φοιτητές/τριες του Πανεπιστημίου μας όλων Τμημάτων του Α.Π.Θ. κατά προτίμηση προπτυχιακών φοιτητών των Τμημάτων Γεωπονίας ή Κτηνιατρικής από τα έσοδα κληρονομίας Γεωργίου Τρέκα ή Τρικατσούλα (δείτε λεπτομέρειες)

Υποτροφίες Αζερμπαϊτζάν

  • Posted on: 15 January 2018

Μας κοινοποιήθηκε ανακοίνωση σχετικά με πρόγραμμα υποτροφιών αριστείας της Διπλωματική Ακαδημίας του Αζερμπαϊτζάν (Μπακού) για αλλοδαπούς/-ές υπηκόους που φοιτούν  στα προγράμματα προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών της (στην αγγλική γλώσσα), σε οποιαδήποτε από τις Σχολές της (Δημοσίων & Διεθνών Θεμάτων, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Εκπαίδευσης, Τεχνολογιών & Μηχανικής Πληροφορικής).

Δείτε περισσότερα: http://dps.auth.gr/el/node/2812

 

Pages