Εκλογή Δ/ντή Τομέα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Βρείτε  παρακάτω την προκήρυξη εκλογής Διευθυντή του Τομέα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.