Εκλογή Δ/ντή Τομέα Οικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής

Βρείτε  παρακάτω την προκήρυξη εκλογής Διευθυντή του Τομέα Οικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.