Εκλογή Δ/ντή Τομέα Εφαρμοσμένων Οικονομικών

Βρείτε  παρακάτω την προκήρυξη εκλογής Διευθυντή του Τομέα Εφαρμοσμένων Οικονομικών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.