ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ  ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

 

Η Συντονιστική Επιτροπή του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Οικονομικά αφού έλεγξε τα ουσιαστικά και τυπικά προσόντα των υποψηφίων σύμφωνα με τα  κριτήρια της προκήρυξη του Προγράμματος,  προτείνει τους/τις παρακάτω υποψήφιους/φιες για τις θέσεις των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021*.

Α/Α

ΕΠΙΘΕΤΟ

ΟΝΟΜΑ

1

ΜΟΥΚΑΣ

ΑΛΕΞΙΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ

2

ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΛΕΝΗ

3

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΔΗΣ

ΗΛΙΑΣ

4

ΤΖΑΒΑΡΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

5

ΧΕΤΙ

ΚΛΕΒΙΣ

6

ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

7

ΞΥΛΟΥΔΗ

ΦΩΤΕΙΝΗ

8

ΜΗΤΡΟΥ-ΤΕΡΖΟΓΛΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

9

ΛΙΑΝΟΥ

ΜΑΡΙΑ

10

ΚΥΡΙΤΣΗ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ

11

ΧΑΡΑΜΠΟΥΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

12

ΤΑΜΠΟΥΡΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

13

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ

 

 

*Σημείωση: Επίκειται η επικύρωση από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος

               Ο Διευθυντής του  Προγράμματος Μεταπτυχιακών

           Σπουδών στα Οικονομικά

 

 Καθηγητής Κωνσταντίνος Κατρακυλίδης

Θεσσαλονίκη 28/09/2020

 

Η ιστοσελιδα του ΠΜΣ στα Οικονομικά είναι διαθέσιμη στην παρακάτω διεύθυνση

 

https://maecon.econ.auth.gr