Φοιτητικά

Ανακοίνωση Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας - μαθήματα Χειμερινού εξαμήνου 2020 αλλοδαπών φοιτητών

ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ/ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΠΘ ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

 

 

ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΤΥΧΙΩΝ 27 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

Παρακαλούμε τους κάτωθι πτυχιούχους  της ορκωμοσίας της 27ης Ιουλίου 2020, απο την Δευτέρα 17 Αυγούστου να προσέρχονται από τη θυρίδα του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών κατά τις ώρες 11-13 για να παραλαμβάνουν το πτυχίο και την αναλυτική τους βαθμολογία.

Οι πτυχιούχοι μπορούν να παραλάβουν τα πτυχία τους:

Α) με αυτοπρόσωπη παρουσία από τη θυρίδα

Β)με νόμιμη εξουσιοδότηση σε τρίτο

ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΤΥΧΙΩΝ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020 και 20 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

Παρακαλούμε τους κάτωθι πτυχιούχους  των ορκωμοσίων 10ης Απριλίου 2020 και 20ης Ιουλίου 2020 να προσέλθουν από τη θυρίδα του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών κατά τις ώρες 11-13 για να παραλάβουν το πτυχίο και την αναλυτική τους βαθμολογία.

ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020

Σας ενημερώνουμε οτι τις προσεχείς ημέρες η Γραμματεία θα αποστείλει τα Πτυχία και Αναλυτικές  Βαθμολογιες των πτυχιούχων της 10ης Απριλιου 2020. Λογω προστασίας προσωπικων δεδομένων, η αποστολή θα γίνει αποκλειστικά στον ιδρυματικό λογαριασμό του κάθε χρήστη που έχει αποδοθεί απο το ΑΠΘ.

Σελίδες