ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020-21

Λόγω των έκτακτων συνθηκών (πανδημία Covid-19) τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου θα διεξαχθούν με εξ’αποστάσεως διδασκαλία
Οι φοιτήτριες/τές θα πρέπει να παρακολουθούν συχνά το μάθημα στο elearning, όπου θα αναρτώνται υλικό του μαθήματος και ανακοινώσεις