Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα

Tο Τμήμα ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ εκδίδει πιστοποιητικό καλής επίδοσης για όσους φοιτητές δικαιούνται και επιθυμούν το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα από 4 Μαΐου  2017 έως 15 Ιουνίου 2017

Η κατάθεση του συνόλου των δικαιολογητικών θα γίνεται στη Γραμματεία μετά την ολοκλήρωση της φορολογικής δήλωσης του δικαιούχου,  του έτους 2017 και την έκδοση του εκκαθαριστικού (εισοδήματα του έτους 2016)

Οι προπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες μπορούν να υποβάλλουν στις Γραμματείες των Σχολών/Τμημάτων δικαιολογητικά για τη χορήγηση του ετήσιου στεγαστικού επιδόματος ακαδημαϊκού έτους 2016-17 σε όλη τη διάρκεια του έτους.

Απαραίτητες Προϋποθέσεις χορήγησης επιδόματος:

1. Να διαμένει σε μισθωμένη κατοικία σε άλλη πόλη εκτός της κύριας κατοικίας του λόγω σπουδών για την απόκτηση πρώτου πτυχίου,
2. Να είναι πρωτοετής ή σε βασικό έτος σπουδών, δηλαδή έως και 4ο έτος, κατά το ακαδ. έτος 2016-17 και να έχει εξεταστεί με επιτυχία στο ήμισυ των μαθημάτων του προηγούμενου έτους,
3. Να έχει ετήσιο οικογενειακό εισόδημα οικονομικού έτους 2017 (εισοδήματα 2016) έως 30.000€ προσαυξημένο κατά 3.000€ για κάθε προστατευόμενο παιδί πέραν του ενός.
4. Η Ακίνητη Περιουσία (κατοικίες)  όλης της οικογένειας (γονέων και τέκνων) με πλήρη κυριότητα ή επικαρπία έως 200 τμ με εξαίρεση κατοικίες που βρίσκονται σε δήμο με πληθυσμό λιγότερο των 3.000 κατοίκων.

∆ικαιούχος του επιδόματος είναι το πρόσωπο (ο υπόχρεος φορολογικής δήλωσης) που θεωρείται ότι βαρύνει φορολογικά ο φοιτητής.

Κατ’ εξαίρεση δικαιούχος θα είναι ο ίδιος ο φοιτητής εφόσον είναι ορφανός από τους δυο γονείς ή οι γονείς του είναι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού ( βεβαίωση μόνιμης κατοικίας γονέων μεταφρασμένη & εκκαθαριστικό των γονέων από εξωτερικό και Ελλάδα) ή είναι πάνω από είκοσι πέντε (25) ετών ή είναι υπόχρεος σε υποβολή φορολογικής δήλωσης και δεν θεωρείται προστατευόμενο μέλος.

Έγγαμη φοιτήτρια είναι δικαιούχος η ίδια εφόσον έχει δικά της εισοδήματα και συντρέχουν και οι ανωτέρω προϋποθέσεις

Η αίτηση για φοιτητικό στεγαστικό επίδομα για το παρόν ακαδημαϊκό έτος μπορεί να υποβληθεί όταν υποβάλλετε την Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος που αφορά τα εσοδήματα του 2016 και κατά συνέπεια έχετε διαθέσιμο το σχετικό Εκκαθαριστικό Σημείωμα (Πράξη προσδιορισμού φόρου για έλληνες φοιτητές, φορολογική βεβαίωση προσόδων για τους Κύπριους φοιτητές)

Δείτε (πιέζοντας την αντίστοιχη επιλογή):
Δικαιοιολογητικά για Έλληνες φοιτητές
Δικαιολογητικά για Κύπριους φοιτητές

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών