Πολιτική Φιλοσοφία στην Αρχαία Ελλάδα

Διδάσκοντες: 
ECTS: 
5
Κωδικός Μαθήματος: 
ΚΥ0102
Κύκλος / Επίπεδο: 
Προπτυχιακό
Υποχρεωτικό / Επιλογής: 
Υποχρεωτικό
Περίοδος Διδασκαλίας: 
Χειμερινό
Περιεχόμενο Μαθήματος: 

Στο πλαίσιο του μαθήματος εξετάζονται τα κομβικά σημεία της αρχαίας ελληνικής πολιτικής θεωρίας, από τους Σοφιστές έως τον Αριστοτέλη. Με αφετηρία σχετικά κείμενα αρχαίων φιλοσόφων (κυρίως του Πλάτωνα και του Aριστοτέλη), επιχειρείται μια εισαγωγή σε προβλήματα, έννοιες και μεθόδους της πολιτικής φιλοσοφίας. Επίσης, δίνεται έμφαση στην ανάδειξη της συγγένειας που ενδέχεται να έχει η αρχαία πολιτική φιλοσοφία με νεότερες και σύγχρονες πολιτικές θεωρίες.

Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα έχουν εξοικειωθεί με την αρχαία πολιτική φιλοσοφία, θα μπορούν να διακρίνουν τις διαφορές μεταξύ των κυριότερων πολιτικών θεωριών, θα γνωρίζουν τα βασικά στοιχεία των πολιτικών θεωριών και θα είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν τις βασικές φιλοσοφικές έννοιες που άπτονται της πολιτικής.

Βιβλιογραφία: 

Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
- J. Coleman, Ιστορία της πολιτικής σκέψης. Από την αρχαία Ελλάδα μέχρι τους πρώτους χριστιανικούς χρόνους, Κριτική, Αθήνα 2005.
- C. Mossé, Iστορία των πολιτικών θεωριών στην αρχαία Eλλάδα, I. Zαχαρόπουλος, Aθήνα.

Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
- M. Vegetti, Iστορία της αρχαίας φιλοσοφίας, Π. Tραυλός, Aθήνα 2000.
- H αρχαία σοφιστική. Tα σωζόμενα αποσπάσματα, Γνώση, Aθήνα 1991.
- Πλάτων, Πολιτεία, Πόλις, Aθήνα 2002.
- Aριστοτέλης, Πολιτικά, Πάπυρος, Aθήνα 1975.
- A. E. Taylor, Πλάτων. O άνθρωπος και το έργο του, M.I.E.T., Aθήνα 1992.
- Κ. Ψυχοπαίδης, Ο φιλόσοφος, ο πολιτικός και ο τύραννος, Πόλις, Αθήνα 1999.
- J. Brun, O Πλάτων και η Aκαδημία, I. Zαχαρόπουλος, Aθήνα, χ.χ.
- I. Düring, O Aριστοτέλης. Παρουσίαση & ερμηνεία της σκέψης του, 2 τ., MIET, Aθήνα 1991-1994.
- W. D. Ross, Aριστοτέλης, M.I.E.T., Aθήνα 1991.
- W. Kullmann, H πολιτική σκέψη του Aριστοτέλη, M.I.E.T., Aθήνα 1996.
- F. Wolff, O Aριστοτέλης και η πολιτική, Kαρδαμίτσα, Aθήνα 1995.