Διεθνείς Σχέσεις

Διδάσκοντες: 
ECTS: 
5
Κωδικός Μαθήματος: 
ΚΥ0105
Κύκλος / Επίπεδο: 
Προπτυχιακό
Υποχρεωτικό / Επιλογής: 
Υποχρεωτικό
Περίοδος Διδασκαλίας: 
Χειμερινό
Περιεχόμενο Μαθήματος: 

Το μάθημα είναι μια γενική εισαγωγή στη μελέτη των διεθνών σχέσεων, όπως αυτή έχει αναπτυχθεί ως επιστημονικό κλάδος τον 20ο αιώνα. Θα καλύψουμε τις πιο γνωστές θεωρητικές προσεγγίσεις που έχουν ως αφετηρία το κρατικό συμφέρον, προχωρούμε στις διάφορες προσπάθειες να εδραιωθούν διεθνή συστήματα που να μπορούν να ρυθμίσουν πιο ικανοποιητικά τις σχέσεις μεταξύ των κρατών. Τέλος, θα επισκοπήσουμε τις βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα το παγκόσμιο σύστημα. Μέσα στα μαθήματα οι φοιτητές θα εξοικειωθούν με την ορολογία και τον τρόπο σκέψεως που υπάρχουν στις διεθνείς σχέσεις.

Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

Ο φοιτητής/φοιτήτρια θα αποκτήσει μια ολοκληρωμένη εισαγωγή στη μελέτη των διεθνών σχέσεων σαν ακαδημαϊκό αντικείμενο.

Βιβλιογραφία: 

Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος) John Baylis & Steve Smith (επιμ.) - Πρόλογος: Κώστας Υφαντής, Η Παγκοσμιοποίηση της Διεθνούς Πολιτικής - Μια εισαγωγή στις διεθνείς σχέσεις, Επίκεντρο, 2 εκ. 2012. Θεόδωρος Kουλουμπής, Διεθνείς Σχέσεις - Eξουσία και Δικαιοσύνη, Παπαζήση, 2008 Αλέξης Ηρακλείδης, Η Διεθνής Κοινωνία και οι θεωρίες των Διεθνών Σχέσεων, Ι. Σιδέρης, 2000.