Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη ΙΙ

Διδάσκοντες: 
ECTS: 
5
Κωδικός Μαθήματος: 
ΚΥ0208
Κύκλος / Επίπεδο: 
Προπτυχιακό
Υποχρεωτικό / Επιλογής: 
Υποχρεωτικό
Περίοδος Διδασκαλίας: 
Εαρινό
Περιεχόμενο Μαθήματος: 

Το μάθημα αποτελεί συνέχεια του αντίστοιχου μαθήματος του Α΄ εξαμήνου. Έχοντας εξοικειωθεί οι φοιτήτριες/τες στο προηγούμενο εξάμηνο με βασικά εννοιολογικά ζητήματα του κλάδου της Πολιτικής Επιστήμης, βασικός στόχος του μαθήματος του Β’ εξαμήνου είναι να γνωρίσουν το εύρος και το γνωστικό βάθος της Πολιτικής Επιστήμης τόσο μέσω μιας συνοπτικής παρουσίασης των υποπεδίων της, όσο και μέσα από την ανάλυση διαφορετικών πλευρών του πολιτικού φαινομένου.

Σειρά μαθημάτων εστιάζεται στην πολιτική οικονομία και παγκοσμιοποίηση, στην πολιτική συμπεριφορά, επικεντρώνοντας στην εκλογική συμπεριφορά και σε ζητήματα πολιτικής κουλτούρας.

Εξετάζονται και οι μη συμβατικές μορφές πολιτικής συμπεριφοράς, με έμφαση στις ομάδες πίεσης/συμφερόντων και στα κοινωνικά κινήματα.

Τέλος, το μάθημα πλαισιώνεται και από τη θεματική της παγκόσμιας διακυβέρνησης, στοχεύοντας να προσφέρει μια ολοκληρωμένη και πολύπλευρη προσέγγιση της πολιτικής ανάλυσης.

Αναλυτικότερα, οι θεματικές ενότητες είναι:
• Πολιτική Οικονομία και Παγκοσμιοποίηση
• Πολιτική, Κοινωνία και Ταυτότητα
• Πολιτική Κουλτούρα και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
• Αντιπροσώπευση, Εκλογές και Ψηφοφορία
• Ομάδες, Συμφέροντα και Κινήματα
• Κυβερνήσεις, Συστήματα και Καθεστώτα
• Δημόσια Πολιτική και Γραφειοκρατία
• Παγκόσμια Τάξη και Παγκόσμια Διακυβέρνηση

Η ύλη προέρχεται από το σύγγραμμα Heywood, Andrew (2014) Εισαγωγή στην Πολιτική, 4η Έκδοση, Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη. Συμβουλευτείτε το elearning του μαθήματος

Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

Mε την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα μπορούν να κατανοήσουν τόσο βασικές έννοιες του κλάδου της Πολιτικής Επιστήμης, όσο και να εξοικειωθούν με την προσέγγιση και ανάλυση διαφορετικών πτυχών του πολιτικού φαινομένου. Θα αποκτήσουν ένα θεωρητικό και εμπειρικό υπόβαθρο μελέτης ποικίλων θεματικών ενοτήτων, οι οποίες και εντάσσονται στο συγκεκριμένο επιστημονικό κλάδο. Τα μαθήματα πλαισιώνονται από εκτενείς αναφορές σε διαφορετικά πολιτικά και εκλογικά συστήματα ανά τον κόσμο, προσφέροντας στους φοιτητές τις βάσεις μιας ευρύτερης επιστημολογικής ανάλυσης της πολιτικής εν γένει.

Βιβλιογραφία: 

Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Heywood, Andrew (2014) Εισαγωγή στην Πολιτική, 4η Έκδοση, Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη.

Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Hague, Rod/ Harrop, Martin (2011) Συγκριτική Πολιτική και Διακυβέρνηση, Κριτική, Αθήνα.
Roskin, Michael /Cord, Robert/Medeiros, James/ Jones, Walter (2008) Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη, 10η Έκδοση, Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη.
Βall, Alan / Peters, Guy (2001) Σύγχρονη πολιτική και διακυβέρνηση. Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη, Παπαζήσης, Αθήνα.

Erasmus: 
The course is offered to Erasmus students: please contact the instructor for further information