Θεωρίες Κοινωνικού Συμβολαίου

Διδάσκοντες: 
ECTS: 
5
Κωδικός Μαθήματος: 
ΚΥ0606
Κύκλος / Επίπεδο: 
Προπτυχιακό
Υποχρεωτικό / Επιλογής: 
Υποχρεωτικό
Περίοδος Διδασκαλίας: 
Χειμερινό
Περιεχόμενο Μαθήματος: 

Στο πλαίσιο του μαθήματος παρουσιάζονται οι φιλοσοφικές θεωρίες περί πολιτικής που αναφέρονται στο κοινωνικό συμβόλαιο. Αφού επιχειρηθεί μια γενική εισαγωγή στη θεωρία του κοινωνικού συμβολαίου, εξετάζονται κριτικά οι σημαντικότερες συμβολαιικές απόπειρες στο πεδίο της νεότερης πολιτικής φιλοσοφίας. Καταβάλλεται επίσης προσπάθεια να συσχετιστούν οι φιλοσοφικές προϋποθέσεις των θεωριών του κοινωνικού συμβολαίου με συγκεκριμένες πολιτικές εκφάνσεις και πολιτικά ρεύματα της εποχής μας (κυρίως με διάφορες εκδοχές της σοσιαλδημοκρατίας).

Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα έχουν εξοικειωθεί με τις νεότερες θεωρίες κοινωνικού συμβολαίου, θα μπορούν να διακρίνουν τις διαφορές μεταξύ των κυριότερων πολιτικών θεωριών, θα γνωρίζουν τα βασικά στοιχεία των πολιτικών θεωριών και θα είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν τις βασικές φιλοσοφικές έννοιες που άπτονται της πολιτικής.

Βιβλιογραφία: 

Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
- Ίδρυμα Σάκη Καράγιωργα, Θεωρίες της πολιτικής και του κράτους. Hobbes, Locke, Rousseau, Kant, Hegel, Σαββάλας, Αθήνα 2005.
- Στυλιανού Άρης, Θεωρίες του κοινωνικού συμβολαίου. Από τον Γκρότιους στον Ρουσσώ, Πόλις, Αθήνα 2006.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
- Hobbes Thomas, Λεβιάθαν, 2 τόμοι, Γνώση, Aθήνα 1989.
- Locke John, Δεύτερη πραγματεία περί κυβερνήσεως, Γνώση, Aθήνα, 1990.
- Rousseau Jean-Jacques, Tο κοινωνικό συμβόλαιο, Πόλις, Aθήνα 2004.
- Kιτρομηλίδης Πασχάλης, Πολιτικοί στοχαστές των νεότερων χρόνων, Πορεία, Aθήνα 2004.
- Canto-Sperber Monique, Σοσιαλισμός και φιλελευθερισμός. Οι κανόνες της ελευθερίας, Πόλις, Αθήνα 2004.
- Mouffe Chantal, Το δημοκρατικό παράδοξο, Πόλις, Αθήνα 2004.
- Rawls John, Η δίκαιη κοινωνία, Πόλις, Αθήνα 2006.
- Ρωλς Τζων, Θεωρία της δικαιοσύνης, Πόλις, Αθήνα 2001.
- Μολύβας Γρηγόρης, Δικαιώματα και θεωρίες δικαιοσύνης, Πόλις, Αθήνα 2004.