Σύγχρονη Κοινωνική Θεωρία

ECTS: 
5
Κωδικός Μαθήματος: 
ΚΥ0701
Κύκλος / Επίπεδο: 
Προπτυχιακό
Υποχρεωτικό / Επιλογής: 
Υποχρεωτικό
Περίοδος Διδασκαλίας: 
Χειμερινό
Περιεχόμενο Μαθήματος: 

Σε τούτο το µάθηµα εξετάζουµε τους εννοιολογικούς και ερµηνευτικούς νεωτερισµούς που εισάγουν σύγχρονα ρεύµατα της κοινωνικής θεωρίας. Ειδικότερα, στο επίκεντρο της διδασκαλίας και της συζήτησης θα τεθούν το επιχείρηµα της κοινωνικής κατασκευής της πραγµατικότητας, οι θεωρήσεις των κοινωνικών ταυτοτήτων και των όρων συγκρότησης τους, η προβληµατική της ύστερης νεωτερικότητας και της µετα-νεωτερικότητας. Οι προσέγγιση µας στις θεµατικές που θα εξεταστούν θα επιχειρήσει να αναδείξει τις πολιτικές συνεπαγωγές της σύγχρονης κοινωνικής θεωρίας και τη σηµασία της για την ανάπτυξη της πολιτικής θεωρίας και ανάλυσης.

Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

Κατανόηση και κριτική εμβάθυνση σε βασικές κοινωνικές και πολιτικές θεωρίες περί κοινωνικής κατασκευής. Ανάπτυξη των ικανοτήτων ανάλυσης και κριτικής επιχειρηματολογίας στα συναφή θέματα.

Βιβλιογραφία: 

Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1. Π. Μπέργκερ, Τ. Λούκμαν, Η κοινωνική κατασκευή της πραγματικότητας, Εκδόσεις Νήσος, Αθήνα, 2003.
2. P. Bourdieu, Η αίσθηση της πρακτικής, Εκδόσεις Αλεξάνδρεια, Αθήνα, 2006.

Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1. Κ. Καστοριάδης, Οι ομιλίες στην Ελλάδα, Εκδόσεις Ύψιλον, Αθήνα, 1990.
2. J. Butler, Αναταραχή φύλου, Εκδόσεις Αλεξάνδρεια, Αθήνα, 2009.